دانلود

نرم افزار ویندوز

مخصوص دستگاه های FH3020 و MH3020

 سازگاری کامل با محصولات.

 ارائه آپدیت به صورت منظم.

 سازگاری با تمامی ویندوز ها.

برای دانلود نسخه ۴.۱.۴ کلیک کنید.

نرم افزار اندروید

مخصوص دستگاه های FH3020 و MH3020

 سازگاری کامل با محصولات.

 ارائه آپدیت به صورت منظم.

 سازگاری با تمامی موبایل ها.

برای دانلود نسخه ۲۰۲۰-۱۲۰۱ کلیک کنید.

نرم افزار ویندوز

مخصوص دستگاه های FH3010 و MH3010

 سازگاری کامل با محصولات.

 ارائه آپدیت به صورت منظم.

 سازگاری با تمامی ویندوز ها.

برای دانلود نسخه ۳.۰.۳ کلیک کنید.